Wallenbergslaboratoriet

Spelexperiment

Vi driver ett laboratorium för spelexperiment. Spelen utformas för att likna olika vanliga situationer där man är tvungen att göra strategiska val och samspela med andra.

Läs mer ->

Ett tvärvetenskapligt centrum

Centrum för evolutionär kulturforskning är ett tvärvetenskapligt centrum vid Stockholms universitet. Det grundades 2007 med syftet att skapa en internationellt konkurrenskraftig forskningsmiljö för studier av de orsaksförhållanden som formar och förändrar människans kultur.

Vår vision är en forskningsmiljö där forskare och studenter från olika humanvetenskaper, naturvetenskap och matematik kan verka tillsammans och utnyttja varandras kunskaper och metoder. Centret är en produkt av samarbete mellan Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Institutionen för lingvistik och Zoologiska institutionen vid Stockholms universitet, samt Mälardalens högskola. Lokaler finns i Wallenberglaboratoriet.

Vår tvärvetenskapliga ansats präglas av insikten att människan är formad av såväl biologiska som kulturella processer. Vår ambition är att bidra till förståelsen av det unikt mänskliga mot bakgrund av vårt biologiska arv.

Vi arbetar både teoretiskt med matematiska modeller och empiriskt med historiska och arkeologiska data, men framför allt strävar vi efter att integrera empirisk forskning med matematisk modellering.